Mijn naam is Reinou Kieboom. Ik ben weduwe en moeder van een dochtertje.
Van huis uit ben ik juriste. In 1990 studeerde ik af in Nederlands civiel recht, aan de Universiteit van Leiden. Na een aantal juridische banen heb ik bij de gemeente Tilburg geruime tijd gewerkt als gebiedsmanager. In die functie heb ik goed leren luisteren naar mensen. Mijn passie werd het verbinden van mensen en hun belangen. Dit uitte zich zowel in mijn contacten met bewonerscommissies en bij het leiden van grote bewonersavonden als bij mijn activiteiten als gespreksleider, dagvoorzitter of organisator en leider van diverse workshops (visievorming, teambuilding etc.).

In mijn nevenfuncties (lid van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en voorzitter van een geschillencommissie van 4 woningcorporaties) kijk ik graag verder dan het juridisch conflict: ik ga liever op zoek naar een oplossing waar iedereen mee verder kan.

Eind 2010 heb ik bij de Merlijn Groep de opleiding gevolgd tot mediator. Ik sta ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Sinds begin 2011 maak ik deel uit van de Mediatorspool Brabant: een stuurgroep van grote gemeenten in Brabant, gericht op kwaliteitsverhoging en onderlinge uitwisseling van mediators. Hiernaast maak ik sinds begin 2011 deel uit van de groep vrijwilligers die zich als buurtbemiddelaar inzetten in Waalwijk/Dongen e.o.

Vanaf 2013 tot heden heb ik bij het Centrum voor Conflicthantering diverse specialisaties gevolgd zoals arbeidsmediation, overheidsmediation en groepsmediation.

Van 2012 tot 2014 heb ik mij verdiept in het coachen van mensen, aan de hand van de opleiding Integrale Coaching voor managers, trainers en coaches. In 2014 heb ik deze opleiding met succes afgerond.

In 2017 heb ik mij bij Governance & Integrity bekwaamd in het begeleiden van morele beraden (Morele Oordeelsvorming).